เรา คือ ไมแค็ป แมชิเนอรี่ส์
"สร้างสรรค์คุณค่า ล้ำหน้าด้วยบริการ"
วิสัยทัศน์
นโยบายคุณภาพ
พันธกิจ

เราจะเป็นผู้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ

และส่งมอบบริการที่เป็นเลิศให้กับพันธมิตรของเรา

มุ่งมั่นให้บริการด้วยคุณภาพ พร้อมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและเป็นไปตามข้อกำหนดกฏหมาย

เราจะมุ่งมั่นบริการลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์

บริการที่มีคุณภาพ และ เพิ่มผลกำไรสูงสุดให้กับลูกค้า

Business People Applauding

เราเชื่อว่าผู้ผลิตทุกบริษัทสามารถประสบความสำเร็จในตลาดโลก
เราเชื่อในความก้าวหน้าของกลุ่มผู้ผลิตจะสามารถทำให้ประเทศแข็งแกร่ง

และพิสูจน์ว่าคนไทยมีมาตรฐานในการผลิตระดับโลก

 

เพื่อให้ภารกิจของเราสมบูรณ์ เราจะบริการลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

และจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับผู้ผลิตแต่ละอุตสาหกรรม

เพื่อให้ลูกค้าของเราเป็นผู้นำในการผลิตอุตสาหกรรมนั้น ๆ 

เกี่ยวกับเรา

ไมแค็ป แมชิเนอรี่ส์ เริ่มธุรกิจตั้งแต่ปี 2519

เรามีความมุ่งมั่นในการหาเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรม

หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อมาตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

พร้อมทั้งปรับปรุงด้านการให้บริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง

เพื่อความพร้อมในการให้บริการลูกค้าอยู่เสมอ

นอกจากมองหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อลูกค้าอาทิเช่น

Automatic Cutting Machine, Hydraulic Diecutting Machime, MES Software

และเรายังมีความยินดีร่วมทำธุรกิจเป็นพันธมิตรคู่ค้าที่มีผลิตภัณฑ์คุณภาพด้วยเช่นกัน