สินค้าอะไหล่เครื่องจักร

ไมแค็บฯ บริการจัดหาเครื่องจักรอุตสาหกรรม ซ่อมแซมบำรุง รวมทั้งจัดหาอะไหล่สิ้นเปลืองซึ่งจำเป็นต่อการทำงานของเครื่องจักรให้กับลูกค้า

เราได้สต๊อกอะไหล่สิ้นเปลืองรวมทั้งอะไหล่เครื่องจักรต่างๆ อาทิเช่น เครื่องตัตอัตโนมัติ เครื่องปั๊ม 4 เสา ฯลฯ เพื่อความต่อเนื่องของไลน์ผลิตของลูกค้า

We support our customers with machines, service maintenance and consumable parts, which are required for machine operation.  We have stocked consumable parts as well as machine spare parts to ensure continulity of our customers' production line.  

DSC_4404_edited.jpg

ใบมีดถ้วย

DSC_4459_edited.jpg

หินลับมีด

DSC_4905.jpg

ใบมีดสายพาน

DSC_4447.jpg

สายพาน

DSC_4435.jpg

หินโอ่ง