Copyright © 2018 by MICAP Machineries (1986)

  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Google+ - Grey Circle
วัสดุสิ้นเปลือง

ไมแค็บบริการจัดหาเครื่องจักร ซ่อมแซมบำรุง รวมทั้งจัดหาอะไหล่สิ้นเปลืองซึ่งจำเป็นต่อการทำงานของเครื่องจักรให้กับลูกค้า เราได้สต๊อกอะไหล่สิ้นเปลืองรวมทั้งอะไหล่เครื่องจักรต่างๆ เพื่อความต่อเนื่องของไลน์ผลิตของลูกค้า

มีดถ้วย เครื่องปลอกหนัง
หินโอ่ง
สายพาน
มีดเส้น เครื่องผ่าหนัง
หินลับมีด