Copyright © 2018 by MICAP Machineries (1986)

  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Google+ - Grey Circle
วิสัยทัศน์

เราเชื่อว่าผู้ผลิตทุกบริษัทสามารถประสบความสำเร็จในตลาดโลก


เราเชื่อในความก้าวหน้าของกลุ่มผู้ผลิตที่จะสามารถทำให้ประเทศของเราแข็งแกร่งและพิสูจน์ว่าคนไทยมีสินค้าที่มีมาตรฐานสูง และสามารถแข่งขันกับตลาดยุคใหม่ได้

ความชำนาญของเรา

เราสามารถจัดหาเครื่องจักรต่าง ๆ เพื่อตอบสนองการผลิตของลูกค้ามากกว่า 30 อุตสาหกรรม ครอบคลุมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ


เรามีความชำนาญด้านเครื่องจักรประเภทต่าง ๆ หลากหลายอุตสาหกรรม พร้อมทั้งมีทีมงานคุณภาพดูแลในด้านการติดตั้ง และให้บริการหลังการขายอย่างครบวงจร 

ความเป็นมา

กว่า 42 ปีจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมแค็ป สู่ “บริษัท ไมแค็ปแมชิเนอรี่ส์ (1986) จำกัด” ในปัจจุบัน เราได้จัดจำหน่ายเครื่องจักรครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมในกระบวนการผลิตทั้งในประเทศ และต่างประเทศ


บริษัท ไมแค็ปฯ มีความมุ่งมั่นในการหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อมาตอบสนองความต้องการลูกค้าอยู่เสมอ พร้อมทั้งปรับปรุงด้านการให้บริการหลังการขายมาโดยตลอด เพื่อความพร้อมในการให้บริการลูกค้าอยู่เสมอ

เรา คือ ผู้นำ

การตัดวัสดุ Non-metal ทุกชนิด