Copy of Manufacturing Execution System Architecture.png

Manufacturing Execution System หรือ MES Software

MES คือ ระบบข้อมูลที่เชื่อมต่อ ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และเก็บข้อมูลในกระบวนการผลิตภายในโรงงานแบบ Real-time ตั้งแต่การวางแผนการผลิตจนถึงได้ผลผลิตออกมา วัตถุประสงค์หลักของ MES Software นั้นมีเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินกิจกรรมในกระบวนการผลิตภายในโรงงานจะประสบความสำเร็จและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ดียิ่งขึ้น  แม้ว่ากระบวนการผลิตภายในโรงงานจะมีวิธีการซับซ้อนมากเพียงใด

Industrial Printing

MES

Manufacturing Execution System

ระบบดำเนินงานวางแผนการผลิต ติดตามและรายงานสถานะการผลิตแบบ Realtime
Compatible Manufacturing 
Discrete Production

อุตสาหกรรมการผลิตที่เป็นชิ้นส่วนต่าง ๆ

แล้วมีการประกอบกัน เช่น Automotive, 

Electronic, Plastic, Flexible Packaging 

Discrete Process.jpg
Batch Production

อุตสาหกรรมการผลิตแบบมีลักษณะเฉพาะของผลิต

แยกเป็นกลุ่ม ๆ ซึ่งในแต่ละกลุ่มการผลิต

จะผลิตสินค้าตามมาตรฐานเดียวกันทั้งล็อต

unnamed.jpg
Continuous Production

อุตสาหกรรมการผลิตแบบต่อเนื่อง

ที่มีการไหลตามสายพาน เน้นเรื่อง QC, QA, Costing

อาทิเช่นอุตสาหกรรมอาหาร, เครื่องดื่ม, เคมีภัณฑ์, ยา 

continuous Production.jpg
การเชื่อมต่อ MES กับเครื่องจักร

MES ทำงานผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่า MDC BOX ติดเข้ากับเครื่องจักร และเชื่อมต่อข้อมูลต่างๆที่เราต้องการติดตามจาก PLC หรือ Sensor ของเครื่องจักรผ่าน Internet LAN หลังจากสามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องจักร Software จะทำหน้าที่บันทึกและติดตามตั้งแต่ การเปิด-ปิดเครื่องจักร, ใบสั่งการผลิต, แผนในการผลิต, บุคคลผู้รับผิดชอบ, ผู้ตรวจสอบ ไปจนถึงเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตเช่น การ QC สินค้า เป็นต้น

ซึ่งเราใช้วิธีการ Scan Barcode ในการป้อนคำสั่ง เพื่อบอกการดำเนินงานของครื่องจักร ในแต่ละขั้นตอนการทำงาน โดยข้อมูลการดำเนินงานทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้บน Cloud หรือ Server ภายในโรงงาน ซึ่งมุมมองการมองเห็นสถานะการทำงานแบบ Real-time ของเครื่องจักรในสายการผลิตทั้งหมดจะแสดงบน Screen Dashboard ทั้งหมด 3 ตำแหน่ง ได้แก่ Shop Floor, Plant Floor และ Control Room 

Slide1.PNG
pngegg (1).png
Production Planning

Increase your performance production by design and planning production order real-time or weekly.

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด ด้วยการออกแบบและกำหนดแผนการผลิตรายวันหรือรายสัปดาห์ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง และส่งแผนการผลิตไปยังหน้าเครื่องจักรได้ทันที พนักงาน Scan barcode หรือ QR code เริ่มปฏิบัติงานตามแผน

Present%20MES%20-%20Micap%20for%20Quick%
Present%20MES%20-%20Micap%20for%20Quick%
images.jpg
Realtime Monitoring

Real-time Tracking status of machines and production order. Show output and waste in your production

ติดตามการทำงานของเครื่องจักรตามแผนงานแต่ละเครื่องในสายการผลิตแบบ Real-time แสดงจำนวนผลผลิต ของดี ของเสีย ของผลิตภัณฑ์ในสายการผลิตได้อย่างแม่นยำ

Present%20MES%20-%20Micap%20for%20Quick%20ERP_Page_17_edited.jpg
5efe0c8b8f16ed65a69fac43_3.4 - Increase
Machine Efficiency

Overviews live screen shows the real-time status of selected machines in your production

แสดงภาพรวมสถานการณ์การทำงานของเครื่องจักรในสายการผลิตแบบ Real-time เช่น เครื่องจักรกำลังทำงาน หยุดการทำงาน กำลังซ่อมบำรุง เป็นต้น

Present MES - Micap for Quick ERP_Page_21_edited_edited.jpg
852-8527350_get-a-free-seo-analysis-and-
Performance
Analysis & Report

Able to continuously analyze data from the production process and Increase efficiency organizational with indicators.

ผู้บริหารและทีมงานสามารถนำข้อมูลจากกระบวนการผลิตไปวิเคราะห์ได้อย่างต่อเนื่อง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรด้วยตัวผลชี้วัดผลต่างๆ

  • ตัวชี้วัดความสูญเสีย 6 ประการ ( Six Big Loss )

  • ตัวชี้วัดประสิทธิภาพโดยรวมของพนักงาน ( OLE )

  • ตัวชี้วัดประสิทธิภาพผลโดยรวมของเครื่องจักร ( OEE )

Present MES - Micap for Quick ERP_Page_2
Present MES - Micap for Quick ERP_Page_2
kisspng-maintenance-service-business-com
Maintenance Service

Alert immediately problem your machine. Focus on problem, able to your production continuously.

แจ้งเตือนความผิดปกติได้ทันทีเมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับเครื่องจักรของคุณ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหา และดำเนินงานตามกระบวนการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

MICAP - MES Sale Present_Page_3_edited.jpg
Advantages MES Software
Connectivity and Integrated
    Connect ข้อมูลบนเครื่องจักรในสายการผลิตเข้าสู่จุดศูนย์กลาง
Real-time Monitoring and Tracking
    ติดตามสถานะการผลิตภายในโรงงานได้แบบ Real-time
Reduce Time and Cost Saving
    ลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน ประหยัดเวลา และ ลดต้นทุน
Focus Problem and Increase Efficiency
    แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตสูงสุด
Data Transparency
    บริหารจัดการพนักงาน วัตถุดิบ และ Tooling ได้อย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้และช่วยลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต
New & Resource
1
2
สนใจผลิตภัณฑ์และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

           0-2291-0674 Ext. 7

           092-4790455  ( พลอย )

           additive@micapthailand.com