ค้นหา

MES คือ... ? ทำความรู้จักกับระบบช่วยติดตามสถานะการผลิตสินค้าภายในโรงงานของคุณ

MES หรือที่เราเรียกว่า Manufacturing execution system

คือระบบปฏิบัติการในกระบวนการผลิต ทำหน้าที่เชื่อมต่อ ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และเก็บข้อมูลในกระบวนการผลิตแบบReal-time ตั้งแต่การวางแผนการผลิตจนถึงได้ผลผลิตออกมา แม้ว่ากระบวนการผลิตภายในโรงงานของคุณจะมีความซับซ้อนมากเพียงใด MES System นั้นก็จะสามารถช่วยให้การดำเนินงานในกระบวนการผลิตดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดในขั้นตอนการผลิตของคุณ ตั้งแต่เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ Material รวมถึงการดำเนินงานของพนักงานในสายการผลิตด้วย

MES : Manufacturing Execution Systems

สิ่งที่ทำให้ระบบ MES มีความสำคัญ คือระบบ MES ทำหน้าที่เป็นชั้นการทำงานระหว่าง ERP และระบบควบคุมกระบวนการผลิตในโรงงาน ทำให้ผู้ผลิตสามารถมองเห็น Work Flow ของการผลิตได้แบบ Real-time ทำให้เมื่อเกิดปัญหาสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว โดยข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตสินค้าภายในโรงงานได้ตรงจุดและยังสามารถใช้ข้อมูลสำหรับการวางแผนลดต้นทุนการผลิตในโรงงาน หรือเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตได้อีกด้วย การใช้งานระบบ MES นั้นเหมาะสมและสามารถใช้ได้กระบวนการผลิตแบบ Discrete Production , Batch Production, Continuous Production หรือแม้แต่ในอุตสาหกรรมเฉพาะด้านอย่างเช่น อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ สารเคมี น้ำมัน เป็นต้น

Recent Posts

Contact Us

  • Facebook

MES Software

MICAP Machineries (1986)

607/73-77 Soi Pradoo 1, New Rd., Bangklo, Bangkorlaem,Bangkok 10120 Thailand

Tel : (66) 0-2291-0674 Ext. 7

Fax : (66) 0-2291-1621

Email : micap@micapthailand.com

Copyright © 2018 by MICAP Machineries (1986)