ค้นหา

MES Software คืออะไร...? - What is the Manufacturing Execution System ?

MES Software

หรือที่เราเรียกว่า Manufacturing execution system คือระบบข้อมูลที่เชื่อมต่อ ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และเก็บข้อมูลในกระบวนการผลิตภายในโรงงานแบบ Real-time ตั้งแต่การวางแผนการผลิตจนถึงได้ผลผลิตออกมา

วัตถุประสงค์หลักของ MES Software นั้นมีเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินกิจกรรมในกระบวนการผลิตภายในโรงงานประสบความสำเร็จและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ดียิ่งขึ้น แม้ว่ากระบวนการผลิตภายในโรงงานจะมีวิธีการซับซ้อนมากเพียงใด MES Software นั้นก็สามารถช่วยให้กระบวนการผลิตดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิตของคุณ ตั้งแต่เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ Material ไปจนถึงการดำเนินงานของพนักงานในสายการผลิต


MES Architecture
MES ; Manufacturing execution system Architecture

โดยทั่วไประบบการผลิตจะถูกแบ่งออกเป็น 4 Level ใหญ่ๆ ดังนี้...


Lavel 0,1,2 เรียกว่า Process Control System ใช้เครื่องจักร ( Machine ) และ PLC & Scada เป็นตัวควบคุม

ซึ่งระดับนี้แบ่งระบบการควบคุมการผลิต ออกจะแบ่งออกเป็น

  • Discrete Process คือ การผลิตที่เป็นชิ้นส่วนต่าง ๆ แล้วมีการประกอบกัน เช่นอุตสาหกรรมประเภท Automotive, Electronic, Plastic, Flexible Packaging

  • Batch Process คือ การผลิตแบบ มีลักษณะเฉพาะของผลิต ผลิตภัณฑ์แยกเป็นกลุ่ม ๆ ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะผลิตตามมาตรฐานเดียวกันทั้งล็อต

  • Continuous Process คือ การผลิตแบบต่อเนื่อง มีการไหลตามท่อหรือTank เน้นเรื่อง QC, QA, Costing เช่นอุตสาหกรรม อาหาร, เครื่องดื่ม, เคมีภัณฑ์, ยา

Lavel 3 เรียกว่า Manufacturing operation management ใช้ MES Software เป็นตัวควบคุม

ซึ่งในระดับนี้จะทำหน้าที่บันทึกและติดตามตั้งแต่ การเปิด-ปิดเครื่องจักร, ใบสั่งการผลิต, แผนในการผลิต, บุคคลผู้รับผิดชอบ, ผู้ตรวจสอบ ไปจนถึงเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตเช่น การ QC สินค้า เป็นต้น


Level 4 เรียกว่า Business planning and Logistics ใช้ ERP (Enterprise Resource Planning) เป็นตัวควบคุม

ซึ่ง MES Software จะทำหน้าที่เป็นชั้นระหว่างระบบ ERP และเครื่องจักรในกระบวนการผลิตแบบ Real-time


Manufacturing Execution Systems หรือ MES Software นั้นมีการทำงานอย่างไร? จะเข้ามาช่วยในการพัฒนากระบวนการผลิตภายในโรงงานได้ดีมากน้อยแค่ไหน ? ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาให้พวกเราได้ที่...

Website : www.micapthailand.com

FB : https://www.facebook.com/micapthailand

หรือติดต่อสอบถามที่เบอร์ (66) 0-2291-0674 Ext. 7 หรือ 092-4790455 (K.พลอย)
Recent Posts