พนักงานไมแค็ปฯ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ครบ 100% 💉

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและทั่วประเทศไทย

ทางบริษัทฯได้คำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานในองค์กรและลูกค้าของไมแค็ปฯทุกๆท่าน

ตลอดเวลาเราสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า เพราะความปลอดภัยของพนักงานในองค์กรและลูกค้าของเราทุกคน

เป็นสิ่งสำคัญสูงสุด แม้พวกเราจะได้รับวัคซีนครบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

พวกเราก็จะยังคงรักษามาตรการการป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19 อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง