เครื่องตัดวัสดุสังเคราะห์อัตโนมัติ
( Synthetic Cutting )

เครื่องตัดวัสดุสังเคราะห์อัตโนมัติที่มีคุณภาพสูงจะสามารถตอบสนองความต้องการด้านของการผลิตได้อย่างรวดเร็ว

ซึ่งสามารถนำไปใช้กับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น 

 • รองเท้า

 • ยานยนต์

 • ยาง

 • วัสดุสังเคราะห์

 • พรม

 • โฟมและฟองน้ำ

 • เครื่องกีฬา

จุดเด่น
 • ลดความซับซ้อนของขั้นตอนผลิตทั้งหมด

 • สามารถผลิตได้อย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลารอคอยการผลิต

 • ประหยัดกำลังคน วัสดุ และพื้นที่การผลิต ทำให้ง่ายต่อการจัดการ

วัสดุ

โฟมและฟองน้ำ

พื้นรองเท้า

วัสดุสังเคราะห์

แผ่นยางอเนกประสงค์

 
เครื่องตัดหนังอัตโนมัติ
( Leather Cutting )

เครื่องตัดหนังอัตโนมัติ ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่มักจะเลือกใช้งาน เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงและสามารถตอบสนองความต้องการด้านการผลิตในอุตสาหกรรมได้ดี เช่น 

 • รองเท้า

 • กระเป๋า

 • ยานยนต์

 • ยาง

 • เฟอร์นิเจอร์

 • พรม

 • เครื่องกีฬา

12.png
จุดเด่น
 • การตัด การเจาะ การทำเครื่องหมาย ใช้เพียงแค่หัวตัดเดียวในทุกขั้นตอน

 • ง่ายต่อการสลับไปมาระหว่างการผลิตขนาดใหญ่และการผลิตขนาดเล็ก (หลากหลายรูปแบบ)

 • มีความแม่นยำ คุณภาพและประสิทธิภาพในการตัดสูง

วัสดุ

วัสดุหนัง

กระเป๋าสตางค์

เฟอร์นิเจอร์หนัง