ทำไม ! เครื่องตัดอัตโนมัติจึงมีประโยชน์ต่อการผลิตเฟอร์นิเจอร์

เมื่อสถานการณ์โรคระบาด covid-19 ส่งผลให้วิถีชีวิตการทำงานของประชาชนในประเทศเปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นเกิดการทำงานที่บ้าน หรือ Work from home การตกแต่งบ้าน โต๊ะทำงาน และการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆผ่านช่องทางออนไลน์ก็เป็นการช่วยสร้างบรรยากาศในการทำงานที่บ้านให้มีความสุขมากขึ้น เฟอร์นิเจอร์รุ่นที่เป็นที่นิยมมากๆมักจะพบกับปัญหาสินค้าขาดตลาดอยู่เสมอ ดังนั้นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์หลายๆบริษัทฯไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่จึงมองหาเครื่องจักรที่สามารถช่วยเร่งระยะเวลาในการผลิตสินค้าแต่คุณภาพของสินค้านั้นต้องไม่ลดลง “เครื่องตัดอัตโนมัติ” หรือ CNC automatic cutting machine จึงอาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์

เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันทางการค้า ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์จึงต้องมองหาวิธีใหม่ๆในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตให้สูงสุด ลดจำนวนของเสีย และเพิ่มผลผลิต ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว บริษัทฯหลายๆแห่งจึงมีการลงทุนกับเครื่องจักรที่รองรับการทำงานแบบดิจิตอล หรือเทคโนโลยีการตัดอัติโนมัติ เพื่อเร่งเวลา ลดต้นทุนการผลิต และผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถออกแบบปรับแต่งลวดลายองผ่้า หนัง ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลาทำแม่พิมพ์

การลดระยะเวลารอคอยสินค้าสำหรับคู่ค้าตัวแทนจำหน่ายและผู้บริโภคจึงเป็นกุญแจสำคัญสำหรับผู้ผลิตในการปรับวิธีการ หรือกระบวนการผลิตเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตแบบดิจิตอลเป็นการปรับตัวและเอาชนะความท้าทายของการปรับแต่งผลิตส่วนประกอบจำนวนมากๆพบว่าการทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ หรือ ระบบดิจิตอล สามารถช่วยให้ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ผลิตสินค้าได้รวดเร็วขึ้น การคำนวณแบบดิจิตอลสามารถประเมินหรือกำหนดระยะเวลาการผลิตได้

5 ข้อใหญ่ๆที่เราค้นพบว่าการใช้เครื่องตัดอัตโนมัติภายในโรงงานการผลิตจะช่วยให้ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์สามารถปรับตัวและเพิ่มความสามารถการแข่งขันทางการค้าในยุคปัจจุบันได้อย่างไร ?

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

เครื่องตัดระบบอัตโนมัติ หรือ Automatic cutting machine เป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตแบบดิจิตอลเริ่มต้นทดแทนการผลิตแบบดั้งเดิม เช่น การใช้แรงงานคนในการตัดชิ้นงาน ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารลดต้นทุนวัสดุและเพิ่มประสิทธิภาพของชิ้นงาน ลดความผิดพลาดในการตัดผ้าและหนัง ในส่วนพนักงานก็สามารถเพิ่มความสามารถในด้านการใช้งานโปรแกรมอัตโนมัติ การวาดแบบโดยการใช้โปรแกรม เป็นต้น นอกจากนี้ยังช่วยอำนวยความสะดวกในการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ ตรวจสอบการเปิดใช้งานเครื่องจักรตามเวลาจริง และปริมาณการตัดชิ้นงานในแต่ละวันได้ง่ายดาย

ลดต้นทุนการดำเนินงาน

ระบบการตัดอัตโนมัติ ช่วยให้ทีมวางแผนการผลิตหรือผู้บริหารสามารถวางแผนการผลิตตามคำสั่งผลิตที่เข้ามาและตอบสนองต่อคำขอคำสั่งซื้อได้อย่างรวดเร็ว หากมีคำสั่งผลิตเร่งด่วนก็ไม่มีปัญหา ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการจัดการความเปลี่ยนแปลงคือการลดต้นทุน แต่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้มากขึ้นในเวลาสั้นๆ

เร่งเวลาการส่งมอบ

เมื่อต้องการเร่งการส่งมอบผลิตภัณฑ์โดยปรับกระบวนการตัดให้รวดเร็วและเหมาะสม เพื่อการตัดลวดลายหลายๆขนาดหรือบนวัสดุหลายๆชั้นพร้อมกันได้อย่างแม่นยำ เทคโนโลยีการตัดแบบดิจิตอล หรือ เครื่องตัดอัตโนมัติ จะสามารถช่วยให้ผู้บริหารเฟอร์นิเจอร์สามารถดำเนินการตัดส่วนประกอบเหล่านี้ให้เสร็จสิ้นได้เร็วขึ้น เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและปฏิบัติตามคำสั่งผลิตได้รวดเร็ว ป้องกันความล่าช้าในการจัดส่ง

รักษาประสิทธิภาพคุณภาพ

คุณภาพของชิ้นงานระหว่างการผลิตเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ความโปร่งใสแบบ End-to-End ตลอดกระบวนการผลิตและการสื่อสารแบบ Real-time ระหว่างเครื่องจักร ซอฟต์แวร์ พนักงาน และพันธมิตร เมื่อใช้วิธีการตัดแบบดิจิตอลในกระบวนการปฏิบัติงานช่วยให้เกิดการทำงานร่วมกันได้ดี ลดข้อผิดพลาดด้านการสื่อสารภายในกระบวนการผลิต

ปรับปรุงกระบวนการผลิต

การปรับให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วช่วยให้ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์สามารถย่นระยะเวลาการผลิตโดยได้รับความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานเพื่อจัดการกับความผันผวนของการผลิตที่ทันเวลา หรือแม้กระทั่งคำสั่งซื้อที่ไม่ได้วางแผนไว้ เกิดการดำเนินงานในระยะเวลาสั้นๆ แต่ผลิตจำนวนมากได้อย่างง่ายดาย

การบรรลุและรักษาความสำเร็จในฐานะผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์หมายถึงการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและการลงทุนในช่วงต้นของเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนำหน้าคู่แข่ง ขณะเดียวกันก็คาดการณ์ความต้องการได้อย่างแม่นยำช่วยให้ประสบความสำเร็จในการเผชิญกับความท้าทายของการผลิตและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในอุตสาหกรรม

ปัจจัยแห่งความสำเร็จสำหรับการใช้เครื่องตัดอัตโนมัติในอุตสาหกรรม

การเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตโดยเลือกใช้เทคโนโลยีใหมๆของผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ จะได้รับประโยชน์จากประสิทธิภาพของชิ้นงานที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนที่ต่ำลง ความแม่นยำที่เพิ่มขึ้น ความสามารถในการทำกำไรและเวลาตอบสนองที่รวดเร็วขึ้นต่อความต้องการของผู้บริโภค จะช่วยให้ความคิดริเริ่มในอุตสาหกรรม 4.0 ของคุณประสบความสำเร็จ ได้พัฒนาการวางแผน การดำเนินงาน กระบวนการผลิตของคุณให้การก้าวกระโดด การเชื่อมต่อระหว่างกันและระบบอัตโนมัติของ MAchine Learning และข้อมูลแบบ Real-time ช่วยให้ผู้ผลิตได้รับข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงงานและ supplier chain ทั้งหมด