ประโยชน์ของ MES Software สำหรับ Additive Manufacturing

MES Software ให้ประโยชน์หลายประการตั้งแต่การเพิ่มประสิทธิภาพของวัสดุและทรัพยากรเครื่องจักรไปจนถึงการตรวจสอบย้อนกลับจากต้นทางถึงปลายทางของชิ้นงานที่พิมพ์ ด้วยการทำงานของ Software ที่ครอบคลุมเหล่านี้ให้ประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ผลิตและลูกค้าหรือผู้ใช้ปลายทาง และหน้าที่อย่างหนึ่งของระบบประมวลผลการผลิต คือการรวบรวม อำนวยความสะดวกการสื่อสารและเชื่อมต่อกระบวนการต่างๆของกระบวนการผลิตภายในโรงงาน เพื่อให้แต่ละขั้นตอนในกระบวนการผลิตเป็นไปอย่างราบรื่น

Optimization of resources ( การเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากร )

MES Software ใช้ Algorithm ประมวลผลคำสั่งซื้อและกำหนดงานพิมพ์ให้กับเครื่องพิมพ์ การตัดสินใจอาจคำนวณตามปัจจัยต่างๆที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าชิ้นงานจะเสร็จสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการใช้พลังงานและวัสดุการพิมพ์น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุน

Maximization of throughput ( การเพิ่มปริมาณงานสูงสุด )

MES Software ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถเพิ่มผลผลิตสูงสุด ทำงานได้มากขึ้นโดยแต่ใช้เวลาน้อยลง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ ระบบ MES สามารถนำมาช่วยวิเคราะห์ ขจัดปัญหาในขั้นตอนการทำงาน สามารถเก็บบันทึกความผิดพลาดในการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ได้อย่างแม่นยำ เมื่อเครื่องจักรมีปัญหาสามารถได้รับการบำรุงรักษาได้ทันที

Control over production ( ควบคุมกระบวนการผลิต )

MES Software สามารถควบคุมกระบวนการผลิตจากที่เดียวได้แบบ end-to-end สามารถช่วยให้ผู้ผลิตนั้นปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การผลิตได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นตามแนวโน้มของตลาด

Scalability ( ความสามารถในการปรับขนาด )

MES Software มีความสำคัญต่อการขยายการผลิตเพื่อรองรับคำสั่งซื้อที่มากขึ้นในกระบวนการพิมพ์ชิ้นงาน และเมื่อระบบสามารถเข้ากันได้กับ Hardware ของเครื่องพิมพ์ ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถกำหนดเวลางานสำหรับการพิมพ์งานในเครื่องที่เป็นระบบ Multi Jet Fusion และระบบ Selective Laser Sintering ที่ตั้งอยู่ในอีกห้องหนึ่งพร้อมๆกันได้

นอกจากการเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ 3 มิติแล้ว ยังสามารถเชื่อมโยงแบบ Digital กับอุปกรณ์โรงงาน หรือหุ่นยนต์อื่นๆที่เกี่ยวข้องในกระบวนการพิมพ์ชิ้นงานได้อีกด้วย

Full traceability ( ตรวจสอบย้อนกลับได้เต็มรูปแบบ )

MES Software สามารถสร้างบันทึกกระบวนการทำงานตั้งแต่พิมพ์ชิ้นส่วนจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ซึ่งสิ่งนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตอย่างมากที่สามารถปรับปรุงองค์กรภายในของตนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสำหรับลูกค้าสามารถได้รับความชัดเจนของคุณภาพและอายุการใช้งานของชิ้นงานที่พิมพ์

Simplified up-front quotes ( การเสนอราคาอย่างรวดเร็ว )

MES Software ทำให้เราสามารถนำข้อมูลจากการเก็บผลการทำงานมาใช้ในการคิดต้นทุนได้ ดังนั้นการกำหนดราคาวัสดุและการเสนอราคาจึงเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว การตอบสนองต่อการขอใบเสนอราคาของลูกค้าอย่างรวดเร็วจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ผลิตและลูกค้า เกิดความประทับใจในการให้บริการของผู้ผลิต

Accurate delay prediction ( การชี้จุดกระบวนที่ล่าช้าอย่างแม่นยำ )

MES Software สามารถตรวจสอบข้อมูลเครื่องจักรแบบ Real-time และมีการติดตามงานที่ได้วางแผนกำหนดเวลาไว้จึงสามารถประมาณเวลาการผลิตได้อย่างแม่นยำ ทำให้ลูกค้าจะได้รับประโยชน์สามารถตรวจสอบได้ว่าสินค้าจะมาถึงเมื่อใดและช่วยลดความจำเป็นในการสนทนาผ่านทางโทรศัพท์หรือ Email

Compliance and certification ( มาตรฐานและการรับรอง )

MES Software ที่ใช้งานได้ดีอาจช่วยให้ผู้ผลิตได้รับการรับรองสำหรับผลิตภัณฑ์ของตน เช่นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์หรืออาหาร ซึ่งสามารถติดตามได้ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการผลิตจนถึงการจัดส่งผลิตภัณฑ์