Smart Manufacturing กำลังเปลี่ยนแปลงธุรกิจของเราอย่างไร ?

เมื่อ Smart Manufacturing มีประโยชน์อย่างมากสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตในสภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบอย่างยิ่งสำหรับหลายๆบริษัทที่ยังใช้กระบวนการผลิตแบบดั้งเดิม ทำให้ในตอนนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิตตั้งแต่ลูกค้าไปจนถึงผู้ผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม

Siemens Manufacturing

Going digital ( ก้าวสู่ดิจิทัล )

Smart Manufacturing เป็นแนวทางดิจิทัล(digital) ในการเพิ่มประสิทธิภาพทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตเครื่องจักรตั้งแต่การสร้างเครื่องจักรไปจนถึงการดำเนินการการผลิตและการยืดอายุการใช้งาน มีประโยชน์มากในการปรับปรุงแผนการผลิต เวลาปฏิบัติงานของพนักงานและลดต้นทุนของบริษัท

Machining capabilities ( ประสิทธิภาพเครื่องจักร )

ผู้สร้างเครื่องจักรกำลังออกแบบพัฒนาความสามารถต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานสำหรับ Smart Manufacturing :

– Connectability ( การเชื่อมต่อ )

ลูกค้าคาดหวังให้ผู้สร้างเครื่องจักร ผลิตเครื่องจักรรุ่นใหม่ๆที่สามารถสื่อสารกับเครื่องจักรอื่นๆในโรงงานได้

– Adaptability ( ความสามารถในการปรับตัว )

ข้อมูลการผลิตที่่เราจับได้จากSensor และActuators นั้นทำให้เครื่องจักรอัจฉริยะนั้นจะสามารถรับรู้การเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตขั้นต้นและสามารถปรับให้เข้ากับสภาพการทำงานแบบ Dynamic ได้

– Predictability ( ความสามารถในการคาดเดา )

สิ่งที่ผู้ผลิตเครื่องจักรให้ความสำคัญมากขึ้น คือ การจำลองและการคาดการณ์ประสิทธิภาพของเครื่องจักรในโรงงาน ดังนั้นการนำเทคโนโลยี Digital Twins คือการประยุกต์ใช้ทั้งเทคโนโลยี AI, Machine Learning และ IoT มาสร้างฝาแฝดดิจิทัล มันคือการบูรณาการความชาญฉลาดมาสู่ทุกแง่มุมของกระบวนการผลิต เช่น เครื่องจักร ชิ้นส่วนวัสดุ ผลิตภัณฑ์ อาคาร และ Supply Chain ที่แท้จริง

– Extendability ( ความสามารถในการขยาย )

สำหรับการยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรในโรงงานด้วยการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์และประสิทธิภาพการปรับตัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของกระแสเงินสด

Maximizing with robotics ( เพิ่มประสิทธิภาพด้วยหุ่นยนต์ )

เทคโนโลยี Digital Twins เป็นพื้นฐานการดำเนินการผลิตแบบ Smart Manufacturing ซึ่งครอบคลุมถึงการควบคุม Logic เชิงกลไฟฟ้า และแบบตั้งโปรแกรมได้(PLC) ซึ่งช่วยให้สามารถจำลองเครื่องจักรได้อย่างครอบคลุม

เมื่อสร้างส่วนประกอบของเครื่องมือเครื่องจักรกระบวนการตรวจสอบจะถูกเพิ่มเข้าไปในกระบวนการผลิต เพื่ออธิบายว่าข้อมูลที่ต้องการวัดและรวบรวมสำหรับการตรวจสอบย้อนกลับในกระบวนการแบบclose-the-loop โดยอาศัยฝาแฝดดิจิทัลที่มีความเที่ยงตรงสูง นอกจากนี้ในปัจจุบันหุ่นยนต์ยังกลายเป็นตัวเลือกหลักๆในอุตสาหกรรมการผลิต หุ่นยนต์สามารถทำงานช่วยเหลือ (Cobot) โดยการรวมหุ่นยนต์ขั้นสูงถือเป็นส่วนหนึ่งของSolutionการผลิตที่ชาญฉลาดเพื่อจำลองประสิทธิภาพของหุ่นยนต์และการรวมเข้ากับโรงงาน

Using plant-level simulation ( การแสดงข้อมูลภายในโรงงาน )

โรงงานขั้นสูงสามารถติดตามข้อมูลโรงงานตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงเครื่องจักร และทำการปรับรูปแบบให้เหมาะสมเพื่อลดพื้นที่ที่ high-traffic และ dead zones โดย Smart Manufacturing ยังสามารถช่วยจัดการกับความซับซ้อนรายการวัสดุของเครื่องจักร(BOM) และยังสามารถตรวจสอบย้อนกลับข้อมูลทางวิศวกรรมไปจนถึงการผลิตได้ 100% ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการโดยใช้การวิเคราะห์ขั้นสูง ซึ่งความสามารถทั้งหมดนี้ช่วยให้บริษัทต่างๆจะใช้ประโยชน์โดยการนำกระบวนการที่เป็นนวัตกรรมใหม่มาใช้ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรในโรงงานด้วยการปรับแต่งผลิตภัณฑ์ กระบวนการแก้ไข ความล้มเหลว และปรับปรุงการทำงานของเครื่องจักร

ดังนั้นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกำลังผลักดันให้บริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรตระหนักถึงอุตสาหกรรม 4.0 อย่างเต็มที่ในเรื่องการผลิตเครื่องจักรในอุตสาหกรรม สำหรับการผลิตเครื่องจักรสำหรับ Supplier ผู้สร้างเครื่องจักรจะต้องมีวิธีการที่ครอบคลุมในการผลิตแบบ Smart Manufacturing ซึ่งช่วยให้ผู้ผลิตเครื่องจักร นักออกแบบ และวิศวกร สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเครื่องจักรและกระบวนการผลิตของตนได้ด้วยวิธีการที่มีเทคโนโลยีสูง อย่างเช่นการมีเทคโนโลยี Digital Twins ควบคู่ไปกับการมี Software สำหรับการติดตาม รายงานผล และดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดในกระบวนการผลิต ทำให้ลูกค้าต้องการเครื่องจักรที่มีความยืดหยุ่นและปรับให้เข้ากับกระบวนการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่อาจมีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อช่วยบริษัทในการลดต้นทุนและเร่งการจัดส่งสินค้าไปยังผู้บริโภค ดังนั้นสิ่งสำคัญที่ผู้ผลิตเครื่องจักรในอุตสาหกรรมต้องคำนึงถึง คือ การผลิตเครื่องจักรได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

By : Bill Davis ( July 28, 2020 )

บทความนี้เคยปรากฏใน Manufacturing AUTOMATION ฉบับเดือนมิถุนายน 2020