Flatbed Die Cutting VS Rotary Die Cutting

แบบไหนที่เหมาะกับความต้องการของคุณ?

Flatbed Die Cutting และ Rotary Die Cutting คืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรกับงานอุตสาหกรรมต่างๆ

อย่างไร ในวันนี้

เราจะพาทุกท่านมาหาคำตอบกันว่าเครื่องมือแบบไหนที่เหมาะที่ทุกท่านจะเลือกและนำไปใช้ในงานต่างๆ ได้อย่างตรงความต้องการของท่านมากที่สุดกัน โดยที่ Rotary Die Cutting และ Flatbed Die Cutting มีการทำงานที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์โดยในช่วงเริ่มต้นเราขออธิบายให้ทราบทราบก่อนว่าอุตสาหกกรมคืออะไรในปัจุบันกันก่อน

อุตสาหกรรม คืออะไรในปัจจุบัน

อุตสาหกรรม ภาษาอังกฤษเรียกว่า Industry คือ ชื่อเรียกขั้นตอนการแปรรูปประเภทหนึ่ง หรือ ชื่อเรียกของการผลิตสิ่งของจากวัตถุดิบดั้งเดิมให้เป็นวัสดุใหม่ และนำวัสดุมาใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ กระบวนการนี้สามารถเกิดขึ้นได้จากการใช้เครื่องจักรหรือแรงงานมนุษย์ เพื่อผลิตให้ได้ครั้งละมากๆ จนกระทั่งนำไปขายเป็นสินค้าได้

อุตสาหกรรม นำมาใช้กับกิจกรรมซึ่งต้องใช้เงินทุนและแรงงาน เพื่อที่จะนำมาผลิตสิ่งต่างๆ Rotary Die Cutting และ Flatbed Die Cutting สามารถช่วยในเรื่องของการตัดหนัง การตัดโฟมต่างๆ ได้อย่างลงตัว

อุตสาหกรรม คือ นิยามที่เกิดมาเพื่อใช้อธิบาย ในเรื่องของทุนและแรงงานจำนวนมาก หรือ จำนวนมหาศาล เพื่อที่จะนำปัจจัยเหล่านี้มาผลิตสิ่งของ รวมทั้ง จัดให้มีบริการ เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นต้น ย้อนไปในสมัยยุค Victoria โดยนักประวัติศาสตร์ ได้เรียกช่วงเวลานี้ว่า ยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรม มีการผลิตจักรรวมทั้ง เครื่องทุ่นแรงขึ้นมา มากมายหลายชนิด จากยุคนี้นี่เองที่ส่งผลทำให้อุตสาหกรรมของมนุษย์ มีการเจริญเติบโตรุดหน้าอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีระเบียบแบบแผนมากยิ่งขึ้น เพราะยกระดับเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ และ การปฏิวัติอุตสาหกรรมนี้ยังเกี่ยวของกับลัทธิสังคมนิยมของ Karl Marx อีกด้วย

ในปัจจุบันนี้ อุตสาหกรรม เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง เพราะมนุษย์จำเป็นต้องพึ่งพาพลังการผลิตสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน โดยต้องสามารถผลิตปัจจัย 4 ออกมาให้มีคุณภาพ รวดเร็ว ไม่ก่อให้เกิดอันตราย

วิธีแยกประเภทของอุตสาหกรรม ด้วยการใช้ขนาดกิจการเป็นตัวชี้วัด แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่

จำเป็นต้องใช้ทั้งแรงงานมนุษย์, เครื่องจักร, อุปกรณ์ รวมทั้งเงินทุนจำนวนมหาศาล ยกตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมถลุงเหล็ก, ผลิตเหล็กกล้า เป็นต้น

อุตสาหกรรมขนาดย่อม

ใช้แรงงานมนุษย์, เครื่องจักร, อุปกรณ์ รวมทั้งเงินทุนน้อยกว่าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยส่วนมากแล้ว จะเป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตข้าวของเครื่องใช้ – เครื่องอุปโภคทั่วๆไป เช่น ผลิตน้ำปลา, ผลิตน้ำตาล เป็นต้น

อุตสาหกรรมในครัวเรือน

ประกอบกิจการภายในครอบครัว ภายในบ้านที่อยู่อาศัย โดยเป็นอุตสาหกรรม ซึ่งใช้แรงงานเป็นส่วนใหญ่ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ ซึ่งใช้ความชำนาญทางฝีมือ ยกตัวอย่างเช่น จักสาน, แกะสลัก เป็นต้น

พื้นฐานของ Die Cutting

Die Cutting เป็นกระบวนการประดิษฐ์ที่ตัดรูปทรงจากวัสดุที่มีความยืดหยุ่นเช่นโฟมยางและพลาสติก ด้วยการตัดดายทำให้ชิ้นงานของคุณสามารถใช้ Die Cutting ได้อย่างไม่ซ้ำใครและแม่นยำดังนั้นการออกแบบแต่ละชิ้นจึงเหมาะสำหรับการใช้งานขั้นสุดท้ายของคุณและแต่ละส่วนในซีรีส์จะเหมือนกันกับชิ้นส่วนถัดไป

Rotary Die Cutting คืออะไร ?

Benrfits หลักของ Rotary Die Cutting คือมีความแข็งแรง และมีความแม่นยำของชิ้นงานสูง เหมาะกับอุตสาหกรรมที่ต้องการความละเอียด เพื่อ ประหยัดเวลาในการทำงาน ประหยัดวัตถุดิบในการใช้ และยังสามารถตัดชิ้นงานหลายชั้นได้อย่างรวดเร็ว และมีความคลาดเคลื่อนแน่นและเหมาะสำหรับ Kiss Cutting หรือ Half Cutting การตัดแบบไม่ทะลุ

Rotary Die Cutting เหมาะสำหรับคำสั่งซื้อจำนวนมาก วิธีการทำงานของ Rotary Die Cutting เป็นการตัดที่มีความแม่นยำสูง คุ้มค่ากับการสั่งซื้อจำนวนมากและทำให้เกิดของเสียหายน้อยกว่าเมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆ

ข้อดีของ Rotary Die Cutting

 • อัตราการผลิตที่สูงขึ้นความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนและชิ้นส่วนจำนวนมากขึ้นต่อรอบการผลิต
 • ความแม่นยำและความถูกต้องมากขึ้นในแง่ของคุณภาพของชิ้นส่วนไดคัทที่ผลิต
 • ความสามารถในการทำงานหลายอย่างเช่นการพิมพ์การเจาะรูและการเคลือบ

ข้อเสียของ Rotary Die Cutting

 • แม่พิมพ์แกะสลักมีราคาแพงในการซื้อและบำรุงรักษา
 • ต้องการการผลิตที่ใหญ่ขึ้นเพื่อปรับต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งและการใช้เครื่องมือ
 • ไม่เหมาะสำหรับวัสดุที่หนาและหนาแน่นมากขึ้น

Rotary Die Cutting เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมของคุณในการใช้อย่างไร

 • ผลิตภัณฑ์ของคุณบาง
 • ปริมาณการสั่งซื้อของคุณมีมาก
 • คำสั่งซื้อของคุณจะต้องมีการ Kiss Cutting
 • การออกแบบของคุณเป็นค่าความคลาดเคลื่อนที่เข้มงวด

Flatbed Die Cutting คืออะไร ?

ประโยชน์หลักของ Flatbed Die Cutting ให้ตัวเลือกที่คุ้มค่ากว่าด้วยต้นทุนเครื่องมือและแม่พิมพ์ที่ลดลง เหมาะที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมที่มี คำสั่งตัดทั่วไปและคำสั่งปริมาณน้อย วิธีการทำงาน ด้วยการตัดแบบ Flatbed Die Cutting รูปร่างของวัสดุจะถูกประทับตราโดยใช้แม่พิมพ์กฎเหล็กและเครื่องอัดไฮดรอลิก วิธีนี้ช่วยให้สามารถถอดรูและดึงเว็บออกจากชิ้นส่วนได้ง่ายพร้อมกับเวลาในการเปลี่ยนที่รวดเร็วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ข้อดีของ Flatbed Die Cutting

 • การใช้เครื่องมือ Flatbed Die Cutting ที่มีราคาไม่แพงเนื่องจากแม่พิมพ์เหล็กมักมีราคาถูกกว่าแม่พิมพ์แบบ Rotary Die Cutting
 • ความสามารถในการตัดผ่านวัสดุที่หนาแน่นและหนากว่ามาก
 • ความสามารถในการจัดกลุ่มหรือรังชิ้นส่วนได้ใกล้ชิดมากขึ้นดังนั้นของเสียและเศษเหล็กจึงลดลง

ข้อเสียของ Flatbed Die Cutting

 • อัตราการผลิตที่ช้าลงเทียบกับการตัดแบบ Rotary Die Cutting
 • ตั้งเวลาได้นานขึ้น
 • ไม่สามารถพิมพ์เจาะรูหรือลามิเนตได้

Flatbed Die Cutting เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมของคุณในการใช้อย่างไร

 • หากผลิตภัณฑ์ของคุณมีความหนา
 • หากวัสดุของคุณมีเพียงแผ่นเดียว
 • หากคำสั่งซื้อของคุณมีขนาดค่อนข้างเล็ก
 • หากคุณกำลังมองหาตัวเลือกที่คุ้มค่า

เมื่อเราสร้างรูปร่างของวัตถุด้วย Flatbed Die Cutting เครื่องจะประทับตราผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นโดยใช้แท่นกดไฮดรอลิกและแม่พิมพ์เหล็ก วัตถุดิบป้อนไปตามฐานในขณะที่กดลงในแนวตั้งเพื่อทำการตัดการเคลื่อนที่ในแนวตั้งช่วยให้วัสดุที่หนาขึ้นมีรูปร่างและส่งผลให้วัสดุมีความโค้งน้อยมาก Flatbed Die Cutting ยังใช้สำหรับการผสมวัสดุ

คุณควรเลือกใช้ Flatbed Die Cutting หรือ Rotary Die Cutting

การเลือกระหว่างสองกระบวนการอาจเป็นการตัดสินใจที่ง่าย เพียงพิจารณาบางแง่มุม

 • ส่วนของคุณหนาหรือบาง?
 • ปริมาณการสั่งซื้อของคุณมีขนาดใหญ่หรือเล็ก?
 • ผลิตภัณฑ์ของคุณจำเป็นต้อง Kiss Cutting หรือไม่?
 • ความคลาดเคลื่อนที่เข้มงวดหรือต้นทุนผลิตภัณฑ์มีความสำคัญหรือไม่?

เครื่องตัดที่ใช้ในการตัดแบบ Rotary Die Cutting

เครื่องตัดแบบ Rotary Die Cutting ช่วยให้มีความแม่นยำสม่ำเสมอและการแปลงวัสดุที่มีความยืดหยุ่นต่างๆ ด้วยความเร็วสูง สามารถตั้งค่าเครื่อง Rotary Die Cutting ให้ไดคัทและคิสคัท ขณะเคลือบ ให้คะแนน และแผ่นในแนวเดียวกัน ความกว้างของรางของเครื่อง Rotary Die Cutting แบบโรตารี่อาจกำหนดความกว้างของวัสดุที่ใช้ ขนาดของม้วน และจำนวนกระบวนการที่อาจออกแบบในกระบวนการผลิต ทั้งกระบวนการผลิตและการตัดแบบ Rotary Die Cutting ของชิ้นส่วนต่าง ๆ ล้วนเกี่ยวข้องกับการเตรียมการและวิศวกรรมอย่างละเอียด

วัสดุที่ใช้ในการตัดแบบ Rotary Die Cutting

วัสดุที่หลากหลายสามารถแปรรูปได้ด้วยบริการตัดแบบ Rotary Die Cutting ของ Can-Do National Tape สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย วัสดุต่างๆ ได้แก่ สักหลาด ผ้า ไฟเบอร์ กระดาษ โลหะและโลหะผสม พลาสติก ยาง โฟม คอมโพสิต วัสดุฉนวนไฟฟ้า ฟอยล์ป้องกัน EMI/RFI และลามิเนต ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยกระบวนการไดคัทของ Can-Do National Tape ได้แก่ แผงกันความร้อนยานยนต์และชิ้นส่วนโฟมกันเสียงสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า

แท่นพิมพ์ที่ใช้ในงานไดคัทแบบ Flatbed Die Cutting

Flatbed Die Cutting แท่นพิมพ์แบบแท่นแบนช่วยให้สามารถตัดวัสดุที่มีความหนามากกว่า 1/8 นิ้วได้อย่างแม่นยำสูง การตัดแบบแท่นตัดจะตั้งฉากกับดายเบดซึ่งแตกต่างจากการตัดแบบโค้งมนที่เกิดจากเครื่องตัดแบบ Rotary Die Cutting การตัดมีความคมชัดและคมชัดยิ่งขึ้น แท่นกดไดคัทแบบ Flatbed Die Cutting รองรับวัสดุที่มีขนาดใหญ่กว่ามาก แม่พิมพ์เหล็กจะง่ายต่อการเปลี่ยน และมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อตัดหลายรูปร่าง

วัสดุที่ใช้ในการ Flatbed Die Cutting

วัสดุที่หลากหลายสามารถแปรรูปได้ด้วยบริการตัดไดคัทแบบ Flatbed Die Cutting ของ Can-Do National Tape สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย วัสดุต่างๆ ได้แก่ สักหลาด ผ้า ไฟเบอร์ กระดาษ โลหะและโลหะผสม พลาสติก ยาง โฟม คอมโพสิต วัสดุฉนวนไฟฟ้า ฟอยล์ป้องกัน EMI/RFI และลามิเนต ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยกระบวนการไดคัทของ Can-Do National Tape ได้แก่ แผงกันความร้อนยานยนต์และชิ้นส่วนโฟมกันเสียงสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องกดและกระบวนการ Rotary Die Cutting

เพื่อให้กระบวนการตัดด้วยไดคัทแบบ Rotary Die Cutting ทำงานได้อย่างราบรื่นและมีกำลังการผลิตที่เหมาะสม ควรพิจารณาปัจจัยหลายประการ เช่น การกำหนดค่าและการตั้งค่าของเครื่องตัดแบบ Rotary Die Cutting วัสดุที่จะตัดและคุณสมบัติของวัสดุ ตลอดจนประเภทของไดคัทตัดแบบ Rotary Die Cutting

หวังว่าบทความในวันนี้จะทำให้ทุกท่านสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ Rotary Die Cutting และ Flatbed Die Cutting ที่เหมาะต่ออุตสาหกรรมของทุกท่าน โดยทาง Micap Thailand เรา คือผู้นำ ด้านการตัดวัสดุ Nom-Metal ทุกชนิด มากว่า 42 ปี เรามีความมุ่งมั่นในการหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และเราออกแบบเครื่องจักรแต่ละเครื่องเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในทุกอุตสาหกรรมและทุกสายผลิตภัณฑ์

พร้อมทั้งมีบริการหลังการขายที่มีคุณภาพ และมีความพร้อมในการบริการลูกค้าอยู่เสมอ