เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตด้วย " Quick MES "
ครอบคลุมกระบวนการผลิตทั้งหมด ตั้งแต่กระบวนการวางแผน ควบคุม ติดตาม และรายงานผลแบบ Real-time
Manufacturing Execution System หรือ MES
ระบบประมวลผลสถานะการผลิตเพื่อติดตามและควบคุมการทำงานในสายการผลิตแบบReal-time ระบบ MES จะรับคำสั่งการผลิต ( production order ) จากระบบ ERP เพื่อวางแผนการผลิต ( production planning ) และส่งแผนการผลิตไปยังShop Floor หรือเครื่องจักรผ่านอุปกรณ์ที่เราเรียกว่า MDC Box ซึ่งจะแสดงผล ติดตามและจัดเก็บข้อมูลในทุกๆขั้นตอนการผลิตของเครื่องจักรแบบ Real-time และข้อมูลเหล่านั้นจะถูกส่งตรงกลับขึ้นไปยังระบบ ERP โดยอัตโนมัติ ทำให้เราทราบถึงประสิทธิภาพความสามารถของกระบวนการผลิต, ประสิทธภาพการทำงานของเครื่องจักร, การบริหารทรัพยากรบุคคล, การติดตามงานการผลิต, การบริหารงานด้านวัตถุดิบ หรือการควบคุมสินค้าระหว่างกระบวนการผลิตในสายการผลิตได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว
Industrial Printing

MES

( Manufacturing Execution System )

ระบบดำเนินงานวางแผนการผลิต ติดตามและรายงานสถานะการผลิตแบบ Realtime
mes-panel02-1.png
MES relationship
การเชื่อมต่อ MES กับเครื่องจักรในกระบวนการผลิต
Slide1.PNG
Function ต่างๆของ " Quick MES "
pngegg (1).png
Production Planning
images.jpg
Realtime Monitoring
5efe0c8b8f16ed65a69fac43_3.4 - Increase
Machine Efficiency
852-8527350_get-a-free-seo-analysis-and-
Performance Analysis & Report
kisspng-maintenance-service-business-com
Maintenance
Service
Present%20MES%20-%20Micap%20for%20Quick%
Present%20MES%20-%20Micap%20for%20Quick%
Production Planning

Increase your performance production by design and planning production order real-time or weekly.

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด ด้วยการออกแบบและกำหนดแผนการผลิตรายวันหรือรายสัปดาห์ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

Realtime Monitoring

Real-time Tracking status of machines and production order

Show output and waste in your production

ติดตามการทำงานของเครื่องจักรตามแผนงานแต่ละเครื่องในสายการผลิตแบบ Real-time

แสดงจำนวนผลผลิต ของดี ของเสีย ของผลิตภัณฑ์ในสายการผลิตได้อย่างแม่นยำ

Present%20MES%20-%20Micap%20for%20Quick%
Machine Efficiency

Overviews live screen shows the real-time status of selected machines in your production

แสดงภาพรวมสถานการณ์การทำงานของเครื่องจักรในสายการผลิตแบบ Real-time

เช่น เครื่องจักรกำลังทำงาน หยุดการทำงาน กำลังซ่อมบำรุง เป็นต้น

Performance
Analysis & Report

Able to continuously analyze data from the production process

and Increase efficiency organizational with indicators.

ผู้บริหารและทีมงานสามารถนำข้อมูลจากกระบวนการผลิตไปวิเคราะห์ได้อย่างต่อเนื่อง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรด้วยตัวผลชี้วัดผลต่างๆ

  • ตัวชี้วัดความสูญเสีย 6 ประการ ( Six Big Loss )

  • ตัวชี้วัดประสิทธิภาพโดยรวมของพนักงาน ( OLE )

  • ตัวชี้วัดประสิทธิภาพผลโดยรวมของเครื่องจักร ( OEE )

Fixing Electricity Lines
Maintenance Service

Alert immediately problem your machine
Focus on problem, able to your production continuously.

แจ้งเตือนความผิดปกติได้ทันทีเมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับเครื่องจักรของคุณ

ทำให้สามารถแก้ไขปัญหา และดำเนินงานตามกระบวการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

Advantages
  • ติดตามข้อมูลสถานะการผลิตจาก Machines ได้แบบ Real-time
  • เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรด้วยตัวชี้วัดต่างๆ และติดตามสถานะการทำงานของเครื่องจักรในสายการผลิต
  • จัดการบริหารพนักงาน Material และ Tooling ได้อย่างเป็นระบบ ลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต
  • เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ช่วยประหยัดเวลาและลดต้นทุนการผลิต
  • มี Data Transparency สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้
Compatible Manufacturing 
Discrete Production

อุตสาหกรรมการผลิตที่เป็นชิ้นส่วนต่าง ๆ

แล้วมีการประกอบกัน เช่น Automotive, 

Electronic, Plastic, Flexible Packaging 

Batch Production

อุตสาหกรรมการผลิตแบบมีลักษณะเฉพาะของผลิต

แยกเป็นกลุ่ม ๆ ซึ่งในแต่ละกลุ่มการผลิต

จะผลิตสินค้าตามมาตรฐานเดียวกันทั้งล็อต

Continuous Production

อุตสาหกรรมการผลิตแบบต่อเนื่อง

ที่มีการไหลตามสายพาน เน้นเรื่อง QC, QA, Costing

อาทิเช่นอุตสาหกรรมอาหาร, เครื่องดื่ม, เคมีภัณฑ์, ยา 

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

           0-2291-0674 Ext. 7

           066-1130115  ( คุณอีฟ )

          Marketing2@micapthailand.com