ทำไม? MES Software เหมาะนำไปใช้ในโรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

MES Software เป็นระบบปฏิบัติการการผลิตที่สามารถผสมผสานเข้ากับการดำเนินงานภายในโรงงาน ช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ลดการใช้กระดาษและขั้นตอนการดำเนินงานที่ซับซ้อนในกระบวนการผลิตของคุณ โดย MES Software สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มได้มากกว่าการจัดการแบบเดิมๆ อาทิเช่น

  • เพิ่มประสิทธิภาพ Shop floor แบบ Real-time
  • สามารถระบุปัญหา หรือวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายในกระบวนการผลิต
  • เชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายกับระบบที่มีอยู่
  • เพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานด้วยข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกฃ
  • ลดต้นทุนและของเสียจากการผลิต
  • สร้างชื่อเสียงด้านความไว้วางใจและคุณภาพของผู้ผลิต มีข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้

และปัญหาที่ผู้ผลิตต้องเผชิญหลายๆอย่าง สามารถแก้ไขได้ด้วย MES Software เรามาดูกันว่าปัญหาที่บริษัทผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มพบบ่อยที่สุดมีอะไรบ้าง ? แล้ว MES Software สามารถช่วยได้อย่างไร ?

Problem 1 : Production Overheads Are Rising ( ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น )

ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้นและต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนั้น ส่งผลอย่างชัดเจนต่อผลกำไรของผู้ผลิต MES Software ทำให้ผู้ผลิตสามารถนำข้อมูลที่ระบบได้ทำการรวบรวมและติดตามมาวิเคราะห์ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไปในกระบวนการผลิต และสามารถระบุจำนวนของเสียที่ได้เกิดขึ้นกระบวนการผลิตได้อย่างแม่นยำ รู้ถึงสาเหตุความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

Problem 2 : Compliance Requires Greater Diligence ( ความต่อเนื่องในการควบคุมคุณภาพ )

ความปลอดภัยของอาหารและเครื่องดื่มเป็นปัญหาสำคัญสำหรับผู้ผลิต หากเรายังคงใช้วิธีการบันทึกข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทุกๆชิ้นลงบนกระดาษ อาจทำให้เราลดความสามารถในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือความสม่ำเสมอในการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง MES Software นี้จะช่วยลดช่องว่างสำหรับข้อผิดพลาดโดยจะติดตามการตรวจสอบแบบ Real-time, แจ้งเตือนทีมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องหากมีบางสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น, กำจัดการปลอมแปลงการตีด้วยดินสอและการจัดการข้อมูล, ตั้งค่าสถานะรายการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพช่วยให้ผู้ผลิตประหยัดเวลาและได้รับข้อมูลถูกต้องจริงจากการผลิต ไม่ใช่การประเมินจากบุคคล, การสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องระหว่างพนักงานและทีม เนื่องจากผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มไม่สามารถล้มเหลวในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้

Problem 3 : Integrating Technology Comes With a Steep Learning Curve

( การผสมผสานเทคโนโลยีและพัฒนาการเรียนรู้ทักษะงานที่ยากและซับซ้อน )

แม้ว่าการบันทึกข้อมูลในกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนทุกๆวันด้วยกระดาษและปากกาจะช่วยให้เรามั่นใจในคุณภาพการผลิตได้ การพิจารณานำ Solution ด้านเทคโนโลยีมาปรับใช้กับบริษัทหรือโรงงานการผลิตอาจเป็นความท้าทายและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสำหรับหลายๆบริษัท ดังนั้นการเลือกเทคโนโลยีที่ง่ายต่อการเรียนรู้และทำได้ทุกอย่างที่วิธีการปากกาและกระดาษทำได้นั้นจึงเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการของทุกๆโรงงานหรือบริษัท MES Software ไม่เพียงแต่สามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการปัจจุบันของโรงงานผลิตอาหารและน้ำดื่มได้เท่านั้น แต่ยังปรับปรุงให้กระบวนการผลิตดีขึ้นอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองต่อปัญหาที่รวดเร็วทำให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้เร็วขึ้น, วัดปัจจัยต่างๆ เช่น การหยุดทำงานของเครื่องจักรหรือพนักงาน, การผลิตตามแผนและการเปลี่ยนแปลงแบบ Real-time เป็นต้น

MES Software เป็นการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงของกระบวนการผลิตที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ ไม่จำเป็นต้องมีการเข้ารหัสหรือการเขียนโปรแกรมเป็น Solution สำเร็จรูปที่สมบูรณ์แบบ และสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้ผลิตที่แตกต่างกัน การเลือก MES Software จะช่วยลดความขัดแย้งระหว่างพนักงานและผู้บริหาร ทำให้มองเห็นกระบวนการผลิตทั่วทั้งโรงงานของคุณแบบ Real-time แม้ว่าผู้ผลิตด้านอาหารและเครื่องดื่มมองว่าการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับกระบวนการผลิตนั้นจะยากและซับซ้อน หรืออาจเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานไป แต่การหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีในยุค 4.0 นี้จะทำให้การแข่งขันในอนาคตทำได้ยากขึ้น สิ่งสำคัญในการผลิตทั้งหมดคือการเพิ่มกำไรโดยการผลิตสินค้าที่ขายได้มากขึ้น แต่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ แม้ว่าในขั้นต้นของการเปลี่ยนแปลงจะมีค่าใช้จ่าย แต่ผลตอบแทนจากการลงทุนนี้จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณในระยะยาวและเพิ่มมูลค่าให้กับผลกำไร ดังนั้นความสามารถในการวัดผลตอบแทนที่จับต้องได้คือสิ่งที่หลายๆบริษัทต้องการเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน ซึ่ง Solution ทางเทคโนโลยีมีหลากหลายเพียงแค่คุณต้องเลือก Software ที่เหมาะสมกับโรงงานของคุณเท่านั้นเอง

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ MES Software นั้นสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจของคุณได้อย่างไร

ติดต่อมาหาเราได้ที่ 066-1130115 ( คุณอีฟ )