เครื่องจักร Machine คืออะไร ?

หลายคนอาจจะตั้งคำถามหรืออยากรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการทำงานของเครื่องจักร (Machine) ในปัจจุบัน ว่าการทำงานของเครื่องจักรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ และเครื่องจักร (Machine) ต่างๆ โดยทั่วไปแล้วมีอะไรบ้าง เพื่อจะได้นำมาใช้ศึกษาเป็นแนวทางในการพัฒนาวัฒกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกลต่อไปและเครื่องจักรแบบไหนที่เหมาะกับโรงงานของคุณมากที่สุด

ความหมายของเครื่องจักร

เครื่องจักร (Machine) หรือ เครื่องกล,เครื่องจักรกล หรือในบางคำนิยามอาจจะใช้เรียกว่า เครื่อง หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ส่วนประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้น ที่จะประกอบจากส่วนหนึ่งไปอีกส่วนหนึ่ง หรือ ประกอบส่วนต่างๆ ไปหลายๆ ส่วน ซึ่งจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้สิ่งเหล่านั้นบรรลุจุดมุ่งหมายอย่างเฉพาะเจาะจงอย่างหนึ่งเท่านั้น เครื่องจักร (Machine) เป็นอุปกรณ์ที่มีพลังขับเคลื่อน ซึ่งมักจะเป็นพลังงานเชิงกล เคมี ไฟฟ้า หรือ ความร้อน และบ่อยเครื่องมักถูกทำให้เป็นเครื่องยนต์ ในประวัติศาสตร์ อุปกรณ์จะเรียกว่าเป็นเครื่องจักรได้ก็ต่อเมื่อถ้ามีส่วนที่สามารถขยับหรือเคลื่อนที่ได้ ในปัจจุบัน เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์ (Electronic Technology) ได้นำไปสู่การพัฒนาอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีส่วนที่ขยับหรือเคลื่อนที่ได้ แต่ยังนับว่าเป็นเครื่องจักรอยู่

ความสำคัญของเครื่องจักร

เครื่องจักร (Machine) สิ่งที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้น สำหรับก่อกำเนิดพลังงาน เปลี่ยนหรือเป็นตัวแปรพลังงาน หรือส่งพลังงานออกไป ทั้งนี้ ด้วยกำลังน้ำ ไอน้ำ หรือพลังลม แก๊ส ไฟฟ้า หรือพลังงานอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมเข้าด้วยกัน และหมายถึง เครื่องอุปกรณ์ ไฟลวีล สายพาน ปุลเล่ เกียร์ หรือสิ่งอื่นๆ ที่ทำงานสัมพันธ์กันและรวมถึงเครื่องมือกลด้วย

จากที่กล่าวไปข้างต้นเกี่ยวกับเครื่องจักรจะเห็นว่า ได้รวบรวมเอาคุณสมบัติ รูปลักษณ์ และลักษณะการทำงานหลายประเภทซึ่งจะเห็นได้จากการนำเข้าไปใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงงานทำพื้นรองเท้า โรงงานทำกระเป๋า โรงงานปั๊มโลหะ โรงสีข้าว โรงงานน้ำตาล โรงงานประกอบรถยนต์ โรงงานทำเฟอร์นิเจอร์ หรือโรงงานทำพรม เป็นต้น

เพื่อให้เห็นลักษณะการทำงานที่ชัดเจนของเครื่องจักร ที่ใช้ในโรงงาน สามารถจำแนกประเภทของเครื่องจักร ออกได้เป็น 3 ประเภท คือ

1.เครื่องต้นกำลัง เป็นเครื่องจักรที่ใช้ผลิตหรือเปลี่ยนพลังงานรูปหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่ง เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า ใช้สำหรับเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล นอกจากนั้นก็ยังมีเครื่องต้นกำลังอื่นๆ เช่น หม้อไอน้ำเครื่องยนต์เป็นต้น

2.เครื่องส่งกำลัง คือ อุปกรณ์ที่ใช้ส่งผ่านกำลังจากเครื่องต้นกำลังไปใช้งานอื่นต่อไป เช่น สายพาน เพลา โซ่ เฟือง ท่อลมอัดต่างๆ เป็นต้น

3.เครื่องจักรทำการผลิต เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตต่างๆ ประกอบด้วยเครื่องจักรที่แยกทำงานเฉพาะในแต่ละเครื่อง เช่น เครื่องตัด เครื่องอัด เครื่องกลึง เครื่องเจาะ เครื่องไส เป็นต้น

และเครื่องจักรที่ออกแบบพิเศษเป็นลักษณะสายการผลิตที่ทำงานต่อเนื่อง เช่น เครื่องรีดโลหะ เครื่องผลิตท่อน้ำ เครื่องผลิตขวดแก้ว เครื่องผลิตภาชนะพลาสติก เครื่องบรรจุอาหาร เป็นต้น เครื่องจักรเหล่านี้ล้วนทำการผลิตต่างๆ จากวัตถุดิบหรือชิ้นงานให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์

จากที่แนะนำไปข้างต้นทุกท่านคงจะทราบแล้วเกี่ยวกับ เครื่องจักร (Machine) โดยทาง Micap Thailand เรา คือผู้นำ ด้านการตัดวัสดุ Nom-Metal ทุกชนิด มากว่า 42 ปี เรามีความมุ่งมั่นในการหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และเราออกแบบเครื่องจักรแต่ละเครื่องเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในทุกอุตสาหกรรมและทุกสายผลิตภัณฑ์

พร้อมทั้งมีบริการหลังการขายที่มีคุณภาพ และมีความพร้อมในการบริการลูกค้าอยู่เสมอ