4 ประโยชน์ของการใช้ MES Software

การทำกำไรให้ได้มากที่สุดในธุรกิจมักเป็นปัจจัยสำคัญในการทำธุรกิจ กระบวนการผลิตไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมใดๆก็ตามมักจะพบว่ามีการใช้ต้นทุนสูง แม้ว่าจะสามารถปรับปรุงหรือปรับลดต้นทุนไม่ว่าจะเป็นด้านวัสดุ หรือเวลาที่ใช้ในการผลิตสินค้า แต่การมองภาพรวมของทุกอย่างที่ได้กล่าวมานั้นอาจจะทำได้ยาก MES Software หรือระบบดำเนินงาน ติดตาม บันทึก ตรวจสอบกระบวนการผลิต จะทำให้คุณเห็นภาพรวมได้ชัดเจนมากขึ้น Micap Thailand จะกล่าวถึงประโยชน์ 4 ประการของการใช้ MES Software ในกระบวนการผลิตของคุณ

MES สามารถเชื่อมต่อและสื่อสารกับข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

MES Software หรือระบบดำเนินงาน ติดตาม บันทึก ตรวจสอบกระบวนการผลิตได้รับการออกแบบมาสำหรับการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการผลิตภายในโรงงาน ด้วยเหตุนี้ MES Software จึงสามารถเชื่อมต่อกับระบบสื่อสาร (Network) ผ่านทางอุปกรณ์สาย LAN หรือ Wifi เพื่อให้ง่ายต่อป้อนแผนการผลิตรายวันและการรวบรวมข้อมูลการทำงานของเครื่องจักรในแต่ละวัน และสามารถสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้อย่างง่ายดาย นอกจากการเชื่อมต่อกับเครื่องจักรแล้วยังง่ายต่อการเชื่อมต่อกับระบบหลังบ้านของคุณหรือที่เราเรียกว่า ERP ได้อีกด้วย

ซึ่งผลลัพธ์ของการเชื่อมต่ออย่างง่ายดายนี้ช่วยให้โรงงานผลิตของคุณมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบหรือควบคุมมาตรฐานการผลิต ให้ตรงตามกระบวนการทำงานของพนักงานในโรงงาน ทุกขั้นตอนตั้งแต่การวางแผนการผลิต คำสั่งการผลิต ตลอดไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการควบคุมกระบวนการผลิตและผลผลิต MES Software จะช่วยบันทึกและติดตามเพื่อให้คุณสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ จัดทำรายงาย หรือหาความผิดพลาด ความผิดปกติที่ทำให้เสียเวลาหรือเงินซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถของผู้ผลิตทุกขนาดได้อย่างมาก

MES ช่วยลดของเสียในกระบวนการผลิต

MES Software เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับบันทึกแบบดิจิทัล จึงไม่มีความจำเป็นจะต้องเก็บเอกสารในรูปแบบของกระดาษ สำเนาเอกสาร การยื่นคำสั่งผลิต การจัดเก็บใบคำสั่งผลิตต่างๆ หรือแม้กระทั่งเวลาในการติดตาม ตรวจสอบเอกสารย้อนหลังเหล่านั้น MES Software จะช่วยทำให้คุณลดต้นทุนและเวลาในส่วนนี้ไปได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังช่วยลดเวลาในการป้อนข้อมูลการผลิตสินค้า จำนวนของดีของเสียในการผลิตแต่ละรอบ MES Software นี้จะทำการบันทึกอัตโนมัติให้คุณ และหากมีปัญหากับขั้นตอนในกระบวนการผลิต MES Software จะตรวจพบปัญหาได้แบบ Real-time และกระบวนการผลิตจะหยุดลงจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข นี่เป็นการประหยัดต้นทุนที่สำคัญเมื่อพิจารณาถึงจำนวนผลิตภัณฑ์ที่อาจผลิตอย่างไม่เหมาะสมภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง

MES ช่วยเพิ่มผลผลิตในกระบวนการผลิต

ในทำนองเดียวกัน MES Software มีประสิทธิภาพสูงในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั้งในส่วนหลังบ้านและส่วนหน้าบ้าน ตลอดจนในสายการผลิต เมื่อทุกคนมองเห็นภาพรวมเหมือนกัน เปอร์เซ็นต์การเกิดความผิดพลาดในธุรกิจของคุณลดลง เนื่องจากสามารถช่วยให้สมาชิกทุกคนในทีมเข้าใจตรงกัน ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบวัตถุดิบในคลังเก็บสินค้าว่ามีอยู่จำนวนเท่าไหร่ แทนที่จะเสียเวลาติดต่อกับบุคคลต่างๆในการค้นหา สมาชิกทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ และตรวจสอบได้ทันทีผ่านหน้าโปรแกรม ไม่ใช่แค่วัสดุ แต่สามารถทำได้ตั้งแต่เครื่องจักร ไปจนถึงจำนวนงานที่ผลิตในแต่ละวันทำให้ทีมสามารถวางแผนการกำหนดส่ง หรือการเพิ่มจำนวนการผลิตเพื่อสร้างรายได้ที่มากขึ้นให้กับบริษัท ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับความสำเร็จของโรงงานผลิตใดๆ

MES ช่วยลดสินค้าคงคลังวัสดุและผลิตภัณฑ์

การมีสินค้าคงคลังขนาดใหญ่และมีราคาแพงในการจัดเก็บและจัดการในโรงงานของคุณ จากนั้นมีการพิจารณาอุปสงค์และอุปทานที่สามารถเพิ่มหรือลดมูลค่าของสินค้าคงคลังได้ ขึ้นอยู่กับมูลค่าตลาดของสินค้าคงคลังของคุณ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุในสต็อกหรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ค่าใช้จ่ายเหล่านี้สามารถบิดเบือนมูลค่าของการดำเนินการทั้งหมดของคุณได้ แต่บริษัทของคุณจำเป็นต้องมีสินค้าคงคลังจำนวนหนึ่งเพื่อคงอยู่ในธุรกิจ ผู้ผลิตจะปรับสมดุลสิ่งนี้อย่างไร พวกเขาเริ่มต้นด้วยการลดจำนวนสินค้าคงคลังที่เก็บไว้ในกรณี การใช้ MES Software ช่วยให้ผู้ผลิตมั่นใจและคาดการณ์ปริมาณวัสดุและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในโรงงานของคุณได้ นอกจากนี้อาจช่วยไปถึงการตรวจสอบเอกสาร และติดตามการสั่งผลิต การจัดซื้อ และการจัดส่งเพื่อให้โรงงานผลิตสามารถลดสินค้าคงคลังส่วนเกินได้ ผู้จัดการฝ่ายผลิตจะไม่ดิ้นรนเพื่อหาวัสดุเพียงพอเพื่อให้สายการประกอบทำงานต่อไปหรือในกรณีฉุกเฉิน แต่บริษัทจะรักษาปริมาณวัสดุที่จำเป็นตามความต้องการในการผลิต ด้วยเหตุนี้ ความพึงพอใจของพนักงานและการบริการลูกค้าจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากทุกคนมีสิ่งที่สามารถช่วยให้งานสำเร็จลุล่วงอย่างง่ายดาย

ประโยชน์ของ MES Software นั้นโดดเด่นในแง่ของประสิทธิภาพและความสามารถในการลดต้นทุนของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม มีอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผู้ผลิตเปลี่ยนไปใช้ระบบการดำเนินการผลิตแบบดิจิทัล หรือ MES Software เนื่องจากเทคโนโลยีมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา และในยุคสมัยใหม่นี้ทุกคนกำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัล เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถติดตามและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้ส่งสินค้า ลูกค้า และโลจิสติกส์ MES Software จึงได้กลายเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินงานภายในโรงงานได้อย่างรวดเร็ว